Ekologija ir aplinkotyra

   
Studijų forma ir trukmė 
Nuolatinė (3,5 m., programa vykdoma nuotoliniu būdu) (Studijuojami dalykai)
 
Kvalifikacinis laipsnis
Gyvybės mokslų bakalauro laipsnis
 
0,4 Biologija
0,2 Chemija arba matematika
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 
Metinė studijų kaina
2242 Eur


Ko išmoksiu?
Įgysi mikrobiologijos ir mikologijos, kraštovaizdžio ekologijos, molekulinės ląstelės biologijos,
augalų, gyvūnų sistematikos ir ekologijos, aplinkos chemijos, rizikos aplinkai vertinimo,
aplinkosaugos politikos ir teisės, dirvožemio ir jo racionalaus panaudojimo, aplinkos ekonomikos, aplinkos monitoringo ir tyrimų metodų, rizikos aplinkai vertinimo, aplinkos ir darnaus vystymosi, ekotoksikologijos ir kt. žinių.

Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Baigęs studijas būsi aukštos kvalifikacijos taršos kontrolierius, biologinės įvairovės apsaugos ekspertas, gamtosaugos koordinatorius. Galėsi užimti valstybės tarnybos gamtosaugininko pareigybes (saugomose teritorijose ir kituose Aplinkos ministerijos padaliniuose), eiti taršos kontrolieriaus, biologinės įvairovės apsaugos eksperto ar gamtosaugos koordinatoriaus pareigas.


Kokios galimybės tęsti studijas?
Galėsi plėtoti kompetencijas biologijos, ekologijos ir kitų krypčių biomedicinos mokslų magistrantūroje, o vėliau ir doktorantūroje.

   
   
   
   

 Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis

doc. dr. Laura Šukienė
tel.: (8 41) 595 721,
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

viktorija_pristalenko_2

viktorija_pristalenko_2

„Renkantis universitetą, kuriame ketinate studijuoti, patarčiau apsvarstyti galimybę studijuoti ekologiją Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultete. Aplinkotyros katedros dėstytojai kompetentingi ir draugiški, visada pasiruošę padėti ar patarti studentui, jei šis susiduria su sunkumais. Įgijus išsilavinimą šioje katedroje atveriamos plačios galimybės darbo paieškoje. Man, baigus ekologijos ir aplinkotyros studijų programą, pavyko rasti mėgstamą darbą Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente. Aplinkotyros katedros vykdomos mainų programos leido artimiau pažinti kaimyninės Latvijos kultūrą, buvo galimybė pasirinkti 6 mėnesių studijas Lenkijoje. Studijos Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedroje ne tik sukuria pagrindą mėgstamo darbo paieškose, bet ir praplečia gamtos mokslų ir kitas žinias. Metai, praleisti studijuojant šioje katedroje paliks neišdildomų įspūdžių ir prisiminimų.“

Veronika Pristalenko, Ekologijos ir aplinkotyros studijų programos absolventė

Kitos Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto studijų programos:

Grįžti