Istorija

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.). (Studijuojami dalykai).

Kvalifikacinis laipsnis
Istorijos bakalauro laipsnis
 
0,4 Istorija
0,2 Geografija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
1271 Eur
 
Studijuodamas įgysi įvairių istorikui būtinų kompetencijų, turėsi nuoseklų ir platų supratimą apie istoriją, gebėsi interpretuoti praeities ir dabarties socialinius, politinius, ekonominius reiškinius ir procesus. Daug dėmesio skirsi šiuolaikinių ir senųjų kalbų studijoms. Praktinės patirties įgysi atlikdamas archyvinę, paveldosaugos arba muziejininkystės, archeologijos, žodinės istorijos praktikas. Baigęs studijas, galėsi dirbti istoriku (muziejininku, archyvų specialistu, gidu, politologu, paveldo specialistu), o papildomai įgijęs pedagogo kvalifikaciją – ir istorijos mokytoju.

Karje­ros galimybės. Baigęs programą galėsi dirbti kultūros, mokslo ir švietimo įstaigose, paveldosaugos institucijose, turizmo sektoriuje, archyvuose, visuomeninėse ir politinėse organizacijose, valstybinėse įstaigose bei institucijose ir kitur, kur reikia istorijos ir (ar) politikos žinių.

Studijas galėsi tęsti istorijos ar kitų humanitarinių arba socialinių mokslų krypties magistrantūroje, doktorantūroje arba rinktis papildomas 60 kreditų apimties pedagogikos studijas.

Bakalauro studijų programa Istorija 2014 m.  buvo vertinama Studijų kokybės vertinimo centro ir akredituota 6 metams.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

 

Grįžti