Specialioji pedagogika ir logopedija

Studijų forma ir trukmė 
Nuolatinė (4 m., dalis programos gali vykdoma nuotoliniu būdu)
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogas
 
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
 
Privalomas motyvacijos įvertinimas ir tarties tikrinimas.

Metinė studijų kaina 
2248 Eur

Tapsi specialiuoju pedagogu ir būsi pasirengęs dirbti su žmonėmis, turinčiais negalią. Specialieji pedagogai rengiami tik Šiaulių universitete. Pasirinkęs autizmo spektro ir elgesio sutrikimų specializaciją, išmoksi ugdyti vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų. Pasirinkęs logopedijos specializaciją, išmoksi teikti logopedinę pagalbą vaikams ir įvairaus amžiaus asmenims, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Praktikas atliksi mokyklose. Turėsi galimybę dalį laiko studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

Karjeros galimybės.Galėsi dirbti ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose švietimo įstaigose arba socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemoms priklausančiuose specializuotuose ugdymo centruose vaikams, suaugusiems asmenims, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, kalbėjimo ir kalbos arba kitokių sutrikimų.

Galėsi tęsti stu­di­jas edukologijos (specialios peda­gogi­kos, pedagogikos) ar kitos socia­li­nių mokslų srities magistrantū­roje.

* Planuojama formuoti 2 studentų grupes: vieną – Šiaulių universitete, antrą – Vilniuje.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

 
Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

Grįžti