Ekonomika

Specializacijos*
Buhalterinė apskaita, Finansai ir bankininkystė, Logistikos ekonomika

* Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje


Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (3,5 m., dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu), ištęstinė (5 m., programa vykdoma nuotoliniu būdu). (Studijuojami dalykai)

Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ekonomikos bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Matematika
0,2 Istorija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
1271 Eur

Ekonomi­kos stu­di­jų progra­mos tikslas – rengti ekonomikos specialistus, išmanančius ekonomikos principus, gebančius analizuoti ir vertinti organizacijų ekonominius procesus, priimti sprendimus, siekiant efektyvaus išteklių naudojimo ir gerų įmonės veiklos rezultatų, tirti ekonominių procesų tendencijas.

DETALESNI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Baigęs pasirinktą studijų programą, žinosi, kaip su ribotais ištekliais patenkinti kuo daugiau poreikių, gebėsi vertinti ir planuoti įmonės finansus, analizuoti ir vertinti tiek įmonių, tiek šalių ekonominę situaciją ir numatyti, kas gali įvykti ateityje, galėsi konsultuoti įmones, organizacijas, valstybines institucijas apie jų sprendimų kaštus ir naudą. Galėsi dirbti ekonomistu, finansininku, konsultantu ar specialistu (mokesčių, finansų, logistikos, verslo klientų), analitiku (rinkų, verslo ir finansų, kreditų, pardavimų), padalinio ar skyriaus vadovu, projektų vadovu, įmonės vadovu.


Karje­ros galimybės.
Ekonomikos bakalaurai eina ekonomisto kompetencijų reikalaujančias valdymo ir administravimo pareigas privačiame ar viešajame sektoriuje, taip pat gali patys kurti verslą. Jie atlieka ekonominės analizės, veiklos planavimo, prognozavimo ir ekonominių procesų modeliavimo veiklas, vykdo finansininko funkcijas.
 
Baigus programą, studijas galima tęsti ekonomikos ar kitos studijų krypties magistrantūroje.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

 
Studijos Šiaulių universitete buvo vienas geriausių įvykių mano gyvenime. Prisiminimuose visada iškyla šiltos akimirkos, susijusios su šiuo universitetu: dėstytojai, kurie yra kompetentingi savo srities žinovai, įdomios paskaitos, galimybės tobulėti užsiimant papildoma veikla, pagalba iš dėstytojų pusės. Tai buvo daugiau negu žinių universitetas, tai buvo ir Gyvenimo universitetas. Kai įvertini viską, ką gavai, tai nėra ką lyginti. Vien studijuoti – taip, tai yra gerai, bet jeigu tu nori kažko daugiau, ne vien mokslo, nori gauti praktikos, įgūdžių, turi būti drąsus, aktyvus ir atkaklus. Šis universitetas man davė ne vien svarų portfelį žinių, tačiau ir išmokė atrasti save, savo pomėgius, domėjimosi sritis, padėjo suplanuoti tolimesnę karjeros kryptį.“
Laura Janulytė, ekonomikos studijų programa

Kitos Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

 

Grįžti