Elektronikos inžinerija ir robotika

Studijų forma ir trukmė 
Nuolatinė (3,5 m., dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu). (Studijuojami dalykai).

Kvalifikacinis laipsnis
Inžinerijos mokslų bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Matematika
0,2 Fizika
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 
Metinė studijų kaina
2242 Eur
 
Ko išmoksiu?
Turėsi esminius elektronikos ir kompiuterių mokslo pagrindus, išmanysi elektroninių
mazgų ir sistemų programavimą bei funkcionavimą, įgysi projekto valdymo, verslo aplinkos
kūrimo pagrindus.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Galėsi dirbti įvairių profilių įmonėse, kuriose projektuojama ir gaminama ar eksploatuojama
sudėtinga elektroninė, automatikos, telekomunikacinė ar kompiuterinė įranga. Galėsi
konstruoti, diegti ir eksploatuoti elektroninę,automatikos, robotų ir kompiuterinę techniką pramonės ir gamybos įmonėse.


Kokios galimybės tęsti studijas?
Įgyta inžinerijos mokslų bakalauro kvalifikacija suteikia galimybę toliau
studijuoti technologijos, inžinerijos mokslų studijų krypčių magistrantūroje.

Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755
     
     
     
     
     

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

Kitos Technologijos, fizinių ir biomedicinos fakulteto studijų programos:

Grįžti