Finansų valdymas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (3,5 m.), ištęstinės (5 m.). (Studijuojami dalykai)
 
Kvalifikacinis laipsnis
Finansų bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Matematika
0,2 Istorija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 
Metinė studijų kaina
Nuolatinės – 1271 Eur, ištęstinės – 847 Eur
 
Fi­nansų valdymo stu­di­jų progra­mos tikslas – parengti finansų valdymo specialistus, suvokiančius finansinės veiklos esmę, gebančius planuoti, prognozuoti ir kontroliuoti finansinių išteklių naudojimą bei priimti finansų valdymo sprendimus nuolat besikeičiančioje šalies ir tarptautinėje profesinėje aplinkoje. 

Baigęs studijų programą, tapsi finansų valdymo specialistu (finansininku), suvoksi finansų mokslo ir finansinės veiklos esmę, gebėsi taikyti finansų mokslo inovacijas, planuoti, prognozuoti ir kontroliuoti finansinius išteklius bei priimti finansų valdymo sprendimus nuolat besikeičiančioje šalies ir globalioje profesinėje aplinkoje. Turėsi galimybę gilinti žinias įmonės fi­nansų valdymo arba vie­šojo sektoriaus subjektų fi­nansų valdymo srityse.

Karje­ros galimybės. Galėsi dirbti verslo įmonėse, viešajame sektoriuje, finansų institucijose, konsultuoti ūkio subjektus ir fizinius asmenis finansavimo, investavimo, finansų valdymo klausimais.

Baigus programą, galima tęsti studijas vadybos, ekonomikos ar kitos studijų krypties magistrantūroje.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

kristina skeliova
kristina skeliova
„Kai dar 12-oje klasėje reikėjo rinktis kur toliau tęsti studijas, aš ilgai svarsčiau kokią specialybę, kokį universitetą pasirinkti. Išgirdusi apie naują finansų valdymo studijų programą Šiaulių universitete susimąsčiau "O kodėl gi nepabandyti?". Tuomet stengiausi kiek galima daugiau pasidomėti apie šią specialybę, konsultavausi su PIT'o darbuotoja, domėjausi perspektyvomis baigus studijas ir visgi nusprendžiau išbandyti savo jėgas šioje studijų programoje. Šiuo metu apie fakultetą, studijų kokybę, dėstytojų darbą ir paskaitas galiu atsiliepti tik teigiamai. Paskaitų metu dėstytojai patiekia mums reikalingą mūsų specialybei informaciją, noriai išaiškina tas vietas, kurias yra sunkiau suprasti, patiekia mums literatūros sąraša, iš kurio didžiąją dalį knygų galime rasti fakulteto bibliotekoje, tiesiog visapusiškai stengiasi padėti studentams įsisavinti medžiagą ir pritaikyti ją. Studijuodami būtent šią programą, mes įgyjame ne tik žinių apie viešuosius ar verslo finansus, bet paskaitų metu išdėstoma medžiaga mums pravers ir mūsų kasdienybėje. Taigi manau, kad neprašoviau pasirinkdama studijuoti finansų valdymo programą Socialinių mokslų fakultete, nes tai puiki galimybė siekti aukštumų, įgyvendinti savo ateities planus ir siekius.”
Kristina Škeliova, Finansų valdymas

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

 

Grįžti