Regionų plėtra ir valdymas

Jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu (Čekija). Studijos vyksta anglų kalba, dalį dalykų studijuojant Pardubicių universitete.

Jungtinis viešojo administravimo magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Čia rasite studijų programos planą

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto dalimi – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija! Daugiau apie tai skaitykite ČIA.

Regionų plėtros ir valdymo programos aukščiausios kvalifikacijos specialistai geba integruoti viešojo valdymo ir regionų plėtros žinias, turi mokslinio tyrimo ir ekspertinės veiklos gebėjimų rengti ir įgyvendinti regionų plėtros programas. Programa aktuali įvairaus lygmens (europinio, nacionalinio, regio ninio, vietos) institucijoms, įgyvendinančioms regioninės politikos tikslus, sprendžiančioms regionų plėtros problemas.

Priimami asmenys, baigę universitetines bakalauro verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės, teisės, ekonomikos, politikos mokslų krypčių studijas. Taip pat asmenys, baigę Šiaulių universiteto „Regionų plėtros ir valdymo“papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara: diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • visų programos studijų dalykų turiniui būdingas tarptautinis palyginamumas, metodologinis pliuralizmas, atliekamų mokslinių tyrimų mokslinis ir praktinis pritaikomumas;
  • aukščiausių balų tarptautiniame vertinime pelniusios programos absolventai demonstruos integralias kompetencijas profesionaliai ir kūrybiškai veikti tarptautinėse, centrinėse, teritorinėse viešojo valdymo ir administravimo institucijose, viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose.

Programos profesoriai, dėstytojai: tarptautinėje programos komandoje greta žinomų viešojo administravimo moksle profesorių Jano Stejskalo, Jaroslavo Macháčeko, Dianos Šaparnienės, Algio Krupavičiaus, Aistės Lazauskienės, Teodoro Tamošiūno dirba jauni mokslo daktarai, Kristina Matuzevičiūtė, Vita Juknevičienė, Solveiga Skunčikienė, Michaela Stříteská, Jitka Komárková ir kt., taip pat kiekvienais metais katedroje vizituojantys dėstytojai iš JAV, Vokietijos ir kt. valstybių.

ĮSIDĖMĖK! :)

  • Norintieji dalyvauti konkurse turi turėti ne mažesnį kaip B2 anglų kalbos lygį pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą *.
  • Akademinis darbas vyksta anglų kalba, dalį dalykų studijuojant Pardubicių universitete (Čekija).
  • Neturintys verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių, teisės, ekonomikos ir politikos mokslų studijų krypčių grupės bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Viešosios politikos formavimas ir analizė, Vadyba, Makroekonomika, Teisės pagrindai.
  • Studijų programa yra parengta ir vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.

* Anglų kalbos mokėjimas gali būti pagrindžiamos šiais dokumentais: pirmosios pakopos išsilavinimą liudijančio diplomo priedėliu, kuriame įrašytas užsienio kalbos (anglų) studijų dalykas (ne mažiau kaip 6 kreditų), arba kitu B2 anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiu dokumentu.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt