Priėmimui į visas Universitete vykdomas magistrantūros studijų programas organizuojamas bendras konkursas.

Į antrosios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį ar jį atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją ir atitinkantys aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus:

  • baigę nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir turintys tos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų baigimo diplomą ir atitinkantys priėmimo reikalavimus;
  • baigę pirmosios pakopos studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo akademinę pažymą ir atitinkantys priėmimo reikalavimus;
  • baigę pirmosios pakopos studijas ir turintys ne mažiau kaip 1 metų praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje arba perėję neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą ir atitinkantys Universiteto nustatytus reikalavimus.

Išskirtiniais atvejais, kai studentas moka už studijas, į magistrantūros studijas priimami pirmosios pakopos studijas baigę asmenys, sutinkantys derinti papildomųjų studijų dalykus su magistrantūros studijomis.

Registracijos mokestis (II pakopos studijų įmoka) – 20 * eurų. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai: gavėjas – Šiaulių universitetas, gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT767180000000141119, banko kodas 71800, įmokos pavadinimas – II pakopos studijų įmoka – ŠU, įmokos kodas – 2567, mokėtojo kodas – asmens kodas.

Studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti magistrantūros studijų konkursuose, registracijos mokestis (II pakopos studijų įmoka) negrąžinamas.

* Nurodytos registracijos įmokos dydis gali keistis remiantis ŠU tarybos nutarimu.

Informacija apie priėmimo į Universiteto magistrantūros studijas tvarką teikiama ir dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama Priėmimo komisijoje, institute.

Reikalingi dokumentai

Konkursinio balo sandara

Priėmimo į magistrantūrą etapai ir procedūros:

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Dokumentai pateikiami Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab., tel. (8 41) 595 755)

2018-03-05 – 2018-05-24 (P. Višinskio g. 38, Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje)

2018-06-01 – 2018-08-22 (Vytauto g. 84, 410 kab., priėmimo komisijoje)

Kūrybinių darbų kolekcijos pristatymas 2018-07-10 11 val. pasirinkusiems Dailės studijų programą.
Kūrybinių darbų kolekcijų įvertinimų skelbimas 2018-07-11 15 val.

 Priėmimo komisijos posėdžiai, dalyvaujant Pretendentų į magistrantūrą ir profesines studijas ekspertinio vertinimo komisijų pirmininkams ir stojantiesiems / Pakviestųjų studijuoti sąrašo paskelbimas ir priėmimas

2018-07-12 (Vytauto g. 84)

10.00 val. Pretendentų į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas ekspertinio vertinimo komisija.
11.00 val. Pretendentų į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.
12.00 val. Pretendentų į inžinerijos, gyvybės ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.
12.30. Pretendentų į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės programas ekspertinio vertinimo komisija.
13.00 val. Pretendentų į menų studijų krypčių grupės programą ekspertinio vertinimo komisija.

Apeliacijų priėmimas

Apeliacijos dėl konkursinio balo turi būti pateiktos raštu Universiteto priėmimo komisijai per 24 valandas po kviečiamųjų studijuoti sąrašo paskelbimo.
Apeliacijų nagrinėjimas
Apeliacijos išnagrinėjamos per vieną darbo dieną nuo įteikimo ir atsakymai
skelbiami 2018-07-16 13 val.

Priimtųjų studijuoti sąrašo paskelbimas

2018-07-19 iki 14 val. interneto svetainėje www.su.lt

Papildomas priėmimas, likus laisvų vietų

2018-07-20–2018-08-22

Kontaktinis tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt