Priėmimui į visas Universitete vykdomas magistrantūros studijų programas organizuojamas bendras konkursas.

Į antrosios pakopos studijas konkurso būdu priimami:

  • asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus
  • asmenys, baigę nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį ir atitinkantys priėmimo reikalavimus;
  • asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys 1 metų praktinės veiklos patirties ir atitinkantys priėmimo papildomus reikalavimus.

Išskirtiniais atvejais, kai studentas moka už studijas, į magistrantūros studijas priimami pirmosios pakopos studijas baigę asmenys, sutinkantys derinti papildomųjų studijų dalykus su magistrantūros studijomis.

Registracijos mokestis (II pakopos studijų įmoka) – 20 * eurų. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai: gavėjas – Šiaulių universitetas, gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT767180000000141119, banko kodas 71800, įmokos pavadinimas – II pakopos studijų įmoka – ŠU, įmokos kodas – 2567, mokėtojo kodas – asmens kodas.

Studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti magistrantūros studijų konkursuose, registracijos mokestis (II pakopos studijų įmoka) negrąžinamas.

* Nurodytos registracijos įmokos dydis gali keistis remiantis ŠU tarybos nutarimu.

Informacija apie priėmimo į Universiteto magistrantūros studijas tvarką teikiama ir dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama Priėmimo komisijoje, institute.

Priėmimo į magistrantūrą etapai ir procedūros:

Priėmimo procedūros  Datos ir terminai 
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Dokumentai pateikiami Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab., tel. (8 41) 595 755)

Pagrindinis priėmimas:

- 2018-03-05 – 2018-05-24 (P. Višinskio g. 38, Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje)

- 2018-06-01 – 2018-07-09 12 val. (Vytauto g. 84, 410 kab., priėmimo komisijoje)

Papildomas priėmimas:

- 2018-07-20  2018-08-22 (Vytauto g. 84, 410 kab., priėmimo komisijoje)

Kūrybinių darbų kolekcijos pristatymas pasirinkusiems Dailės studijų programą. 2018-07-10 11 val. 
Kūrybinių darbų kolekcijų įvertinimų skelbimas 2018-07-11 15 val.

Priėmimo komisijos posėdžiai, dalyvaujant Pretendentų į magistrantūrą ir profesines studijas ekspertinio vertinimo komisijų pirmininkams ir stojantiesiems / Pakviestųjų studijuoti sąrašo paskelbimas ir priėmimas

2018-07-12 (Vytauto g. 84)

10.00 val. Pretendentų į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas ekspertinio vertinimo komisija.
11.00 val. Pretendentų į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.
12.00 val. Pretendentų į inžinerijos, gyvybės ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.
12.30. Pretendentų į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės programas ekspertinio vertinimo komisija.
13.00 val. Pretendentų į menų studijų krypčių grupės programą ekspertinio vertinimo komisija.

Apeliacijų priėmimas Apeliacijos dėl konkursinio balo turi būti pateiktos raštu Universiteto priėmimo komisijai per 24 valandas po kviečiamųjų studijuoti sąrašo paskelbimo.
Apeliacijų nagrinėjimas Apeliacijos išnagrinėjamos per vieną darbo dieną nuo įteikimo ir atsakymai
skelbiami 2018-07-16 13 val.
Priimtųjų studijuoti sąrašo paskelbimas 2018-07-19 iki 14 val. interneto svetainėje www.su.lt
Papildomas priėmimas, likus laisvų vietų 2018-07-20–2018-08-22

Kontaktinis tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt