Verslo informatika

Informatikos mokslų magistro laipsnis

Specializacija: informacijos sistemos

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlyje pateiktų dalykų įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.