Taikomoji kūno kultūra

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (1,5 m., 15 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Edukologijos magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines socialinių mokslų ir biomedicinos mokslų studijų sričių pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems sveikatos edukologijos, specialiosios pedagogikos krypties studijas.
 
Metinė studijų kaina
2900 Eur

Svarbu!
Neturintieji socialinių ir biomedicinos mokslo krypčių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Judesio korekcijos technologijos, Edukologijos įvadas, Bendroji ir specialioji pedagogika.

Trumpas studijų programos aprašas
Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos ir profesinės kompetencijos taikomosios kūno kultūros specialistus moksliniam, edukaciniam darbui bei šalies specialiųjų poreikių asmenų inkliuzijos ir valorizacijos plėtotei. Taikomosios kūno kultūros magistro studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti taikomosios kūno kultūros specialistu su specialiųjų poreikių vaikais Lietuvos ir teisės aktų nustatyta tvarka užsienio šalių sveikatos apsaugos, ugdymo, savivaldos ir kt. institucijose. Magistras gali stoti į doktorantūrą.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

Renata Juknienė
Tel. (8 41) 595 731