Gamtinių sistemų valdymas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (2 m., dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu)

Suteikiama kvalifikacija
Gyvybės mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines gyvybės mokslų krypčių grupės pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Metinė studijų kaina
2046 Eur

Trumpas studijų programos aprašas
Programa ugdo inovatyviai mąstančias pilietiškas asmenybes, gebančias įgytas žinias ir sampratą apie globalizacijos ir antropogeninės apkrovos keliamą poveikį biologinei įvairovei ir žmogaus sveikatai taikyti analitinių gebėjimų reikalaujančiame praktiniame gamtinių sistemų raidos valdyme. Išmokstama šiuolaikinių metodų ir žinių integracijos pagrindu spręsti aplinkosaugos ir gamtosaugos problemas bei plėtoti ekologines idėjas nuolat kintančioje aplinkoje.

Karjeros ir studijų galimybės
Ekologijos magistrai gali būti atsakingi už gamtinių sistemų valdymą Lietuvos ir Europos institucijose. Turi žinių ir įgūdžių eiti pareigas, susijusias su atsakomybe už augalijos ir gyvūnijos raidą, pažaidų vertinimu ir sprendimų dėl gamtinės aplinkos atkūrimo priėmimu. Absolventai turi galimybę tęsti studijas doktorantūroje, vykdyti fundamentinius bei taikomuosius tyrimus Lietuvos ir pasaulio mokslo institucijose.

Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

 Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Laura Šukienė
tel. (8 41) 595 721

Grįžti