Gamtinių sistemų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)

Gyvybės mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos gyvybės mokslų studijų krypčių grupės arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Sukurta studijų aplinka įgalina laisvai reikšti mintis, diskutuoti, kritiškai mąstyti ir tobulinti eksperimentinius, analitinius įgūdžius kartu su srities specialistais, atliekant mokslo tiriamąjį darbą. Studijos yra lanksčios, suteikiančios pasirinkimo laisvę, planuojant savo karjerą.
  • Suburtas aukštos kvalifikacijos specialistų kolektyvas dirba kartu su kitų Europos universitetų mokslininkais, įgyvendindami projektus ir kurdami inovatyvius įrankius visuomenės gyvenimo kokybei užtikrinti. Studentams atveriamos galimybės įsitraukti į mokslinius tyrimus kartu su Vienos medicinos universiteto, Latvijos universiteto, Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto, Kordobos universiteto, Suomijos meteorologijos instituto garsiais mokslininkais ir praktikais.
  • Programa ugdo inovatyviai mąstančias pilietiškas asmenybes, gebančias įgytas žinias ir sampratą apie globalizacijos ir antropogeninės apkrovos keliamą poveikį biologinei įvairovei ir žmogaus sveikatai. Šios srities specialistai turi žinių ir įgūdžių eiti pareigas, susijusias su už augalijos ir gyvūnijos raidą, pažeidimų vertinimu ir sprendimų dėl gamtinės aplinkos atkūrimo priėmimu.

Programos profesoriai, dėstytojai: Prof. Ingrida Šaulienė, prof. Vidmantas Pileckas, doc. Violeta Šlekienė, doc. Laura Šukienė, lekt. daktaras Martynas Kazlauskas, lekt. dr. Ilona Kerienė.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintiems atitinkamos krypties bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus: Molekulinė ląstelės biologija, Augalų ir gyvūnų fiziologija, Biologiniai ištekliai, Meteorologija ir klimatologija, Hidrologija.