2015, Nr. 2(33)

TURINYS / CONTENTS

Redaktoriaus žodis 5
Editor's Foreword 7
   
Baiba Trinite, Jois Stansfield
Susitinka Europos Rytai ir Vakarai: logopedija Latvijoje ir Škotijoje 2015 m.
East Meets West in Europe: Speech and Language Pathology in Latvia and Scotland, Circa 2015
9
27
   
Daiva Kairienė, Simona Daniutė
Motorinės kilmės vaikų garsų tarimo sutrikimų apibrėžtys, identifikavimas ir diferencinės charakteristikos
Definitions, Identification and Differential Characteristics of Motor Origin Speech Sound Disorders in Children
47
69
   
Daiva Kairienė, Simona Daniutė
Kognityvinės-lingvistinės kilmės vaikų garsų tarimo sutrikimų apibrėžtys, identifikavimas ir diferencinės charakteristikos
Definitions, Identification and Differential Characteristics of Cognitive-Linguistic Speech Sound Disorders in Children
91
111
   
Bodea Haţegan Anamaria Carolina, Talaş Dorina Anca
Autism Spectrum Hearing Disorder: Family Case Study
131
   
Edita Markauskienė, Natalija Mažeikienė
Valgymo sutrikimų turėjusių moterų patirtys: feministinis požiūris socialiniame darbe
Experiences of Women Who Had Eating Disorders: The Feminist Social Work Approach
143
159
   
Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkevičienė, Laura Vladykienė, Danutė Šarauskienė
Ugdymo specialistų profesinėje veikloje patiriamų stresinių situacijų ypatybės
Specificity of Education Specialists' Stressful Situations in Professional Activities
175
189
   

Apie autorius / About Authors

203
Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas" publikuojamiems mokslo darbams

207
Requirements for Publication in "Special Education" 214