Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų  fakultetas kviečia mokytis užsienio kalbų.

Fakultete mokoma anglų, prancūzų, ispanų, rusų, italų, švedų, korėjiečių, vokiečių, latvių, lenkų kalbų. Kursai vyksta ne rečiau kaip du kartus per savaitę po 2 arba 3 akademines valandas pagal abiejų šalių (besimokančiojo ir universiteto dėstytojo) iš anksto suderintą tvarkaraštį.

Siūlomi A1, A2, B1, B2, C1, C2 lygiai. Kalbos mokėjimo lygis pagal BEKM (Bendrieji Europos Kalbų Metmenys) nustatomas testu arba pokalbio metu.

Siūloma rinktis 40 arba 50 akademinių valandų kursus. Pasirinkus 40 ak. val. kursą, vienam lygiui pasiekti reikia 3 kursų (40 x 3 = 120 ak. val.). Pasirinkus 50 ak. val. kursą, vienam lygiui pasiekti reikia 2 kursų (50 x 2 = 100 ak. val.). Vienas lygis – tai 100–150 ak. val.

Sėkmingai baigusiems kiekvieno lygio kursą išduodami pažymėjimai, kuriuose nurodomas Europos kalbų mokėjimo lygmuo.

Kursai mokiniams:
 9–12 kl. mokiniams ir gimnazistams,
 žemesnių klasių mokiniams.
Didžiausias dalyvių skaičius grupėje – 10 žmonių, mažiausias – 4.

Kursai yra mokami. 1 akademinė valanda susirinkus 8 dalyvių grupei kainuoja asmeniui 3,00–3,50 Eur. Susirinkus mažiau negu 8 dalyvių grupei, 1 akad. val. asmeniui – 4,00–4,50 Eur. Galimi kiti variantai. Bendrinės užsienio k. kursuose mokama už visą ciklą kursų pradžioje.

Išsamesnę informaciją teikia koordinatorė Loreta Dauliuvienė.


Skambink tel. (8 41) 59 57 38, mob. 8 685  65 599
Rašyk el. p. kalbumokymas@hu.su.lt
Naršyk svetainėje www.su.lt/kalbu-mokymas  
Adresas: Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų  fakultetas, P. Višinskio g. 38, Literatų auditorija (II a.)