Turėsi galimybę susitikti su Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studentais – jie papasakos apie studijas, studentišką gyvenimą, padiskutuosi su dėstytojais apie motyvaciją pedagoginei veiklai, pedagogo profesijos įvaizdį, poreikį ir galbūt rimtai susidomėsi pedagogo profesija.

Akademijoje gali mokytis 9–12 klasių mokiniai, mokslas joje yra nemokamas. Sėkmingai baigusiems Jaunojo pedagogo akademiją bus įteikti pažymėjimai, liudijantys, jog susipažinta su studijų universitete galimybėmis, pedagoginio darbo ypatumais.

Svarbiausia tai, kad sau ir kitiems galėsi argumentuotai paaiškinti, kodėl GALI IR NORI TAPTI PEDAGOGU.

Skambink tel. (8 41)  595 718
Rašyk el. p.
registracija@ef.su.lt
Naršyk Šiaulių universiteto svetainėje
www.su.lt
Užeik: Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas, P. Višinskio g. 25, Šiauliai


Apie akademiją