2007, Nr. 1(8)

TURINYS

Adamsone Liena, Parupa Dace
Air quality management in Riga
5
Almas Egle
Problems of personel development system in healthcare organization
10
Arimavičiūtė Malvina
Savivaldos institucijų išorinės aplinkos analizė
16
Beniušienė Ineta, Stankevičienė Jūratė
Logistikos vaidmuo tiekimo grandinėje..
24
Bivainis Eduardas, Tamošiūnas Teodoras
Darnus regionų vystymasis: teorinis Diskursas
30
Bratka Valda, Praulinš Artūrs
Some Issues in Valuation and Renewal of Fixed Assets in Latvian Agricultural Holdings
37
Briede Liga, Nešpors Viktors
Education – a precondition for efficient functioning of human capital
47
Cibulskienė Diana, Grigaliūnienė Žana
Modernios portfelio teorijos genezė ir vystymasis
52
Drejeris Rolandas
Naujų paslaugų technologijos planavimas
62
Garleja Rasma, Skvorcova Ella
Facilities of practical psychology in the consumer education
71
Garšvienė Lina, Ruplienė Dovilė
Finansų institucijų gaunamo pelno ir klientų dydžio priklausomybė
77
Gavelis Vytautas
Politiniai korupcinių santykių aspektai.
83
Gordejeva Natalija 89
Grigaliūnienė Žana, Marcišauskienė Jūratė
Europos ekonominės pinigų sąjungos kūrimas ir plėtra
98
Hola Jana
The Importance of Internal Company Communication
107
Jakutis Algirdas
Potential of the computer modelling of economics regulations..
112
Jarmalavičiūtė Irena, Antanavičienė Virginija
Psichiatrijos institucijos vystymasis sociologiniu požiūriu
118
Juknevičienė Vita
M. Weberio biurokratijos teorijos reikšmė šiuolaikinių viešojo administravimo organizacijų kontekste
122
Juknevičienė Vita
Viešojo administravimo žmoniškųjų išteklių reikšmė demokratijosįgyvendinimo procese
128
Kareivaitė Roberta, Lipskis Valdas, Rudytė Dalia
Ryšio tarp infliacijos ir nedarbo tyrimas Baltijos valstybėse
134
Kontautienė Regina, Melnikova Julija
Vadovavimo bendrojo lavinimo mokyklai modelių analizė
143
Liesionis Vytautas
Teoriniai žaliojo marketingo strategijos rengimo aspektai..
153
Martinkėnaitė Ieva
A research field of non-market strategy: genesis and evolution.
163
Melece Ligita, Romanova Dina
International Management Systems and their Implementationin Latvia and its food sector
173
Muzis Ivars, Liepinš Emils
Consideration regarding the role of the Communication strategiesin the change process at educational institutions
182
Navickas Valentinas, Činauskaitė Jurgita, Žičkienė Skaidrė
Finansų logistikos esmė ir svarba įmonės ekonomikoje
187
Navickas Valentinas, Malakauskaitė Asta
Lietuvos turistinio įvaizdžio vertinimo Algoritmas
196
Padgurskytė Agnė, Blinstrubas Artūras
Profesinės mokyklos įvaizdis: bendrojo lavinimo mokyklos mokinių požiūris
201
Palumickaitė Jurgita, Matuzevičiūtė Kristina.
Intelektinis kapitalas ir vertės kūrimas: teorinis aspektas.
206
Panasiuk Aleksander
Tourism Infrastructure as a Determinant of Regional Development
212
Perkumienė Dalia, Čiulevičienė Vida, Merkienė Rasa
Economic approach to individual enterprises
216
Piecuch Jakub
Two decades in the European Union - economic success of Spanish regions
222
Pitrėnaitė Birutė
Socialinio veiksnio įtaka ekstremalių situacijų valdymui
230
Povilaitis Mindaugas, Čiburienė Jadvyga
Inovacinė Veikla ir jos ypatumai paslaugų srityse
239
Raupelienė Asta, Perkumienė Dalia
The athical and working culture problems of employees in public sector
248
Rijkure Astrida
The influence of traffic organization on the development of Latvian rods
253
Rukšėnaitė Jurga
Lietuvos ūkio produktyvumo vertinimas 2000-2006 m.
257

Šavareikienė Danguolė, Maksevičius Alvydas
Motyvuotas žmogiškųjų išteklių lojalumo ugdymas UAB "Philip Morris Lietuva"

263
Slabytė Lina
Ryšiai su visuomene valstybinėse institucijose: krizinė komunikacija (Šiaulių miesto savivaldybės atvejo analizė)
270
Staliūnienė Jolanta Dalia
Rizikingų klientų atrankos tyrimas profesionalių paslaugų audito įmonėje
277
Stoškus Stasys, Šaulienė Ingrida, Kazlauskienė Viktorija
Oro kokybės vertinimas Šiaulių aerobiologinės situacijos pavyzdžiu
284
Svetikas Kostas Žymantas
Lietuvos regioninės plėtros politika: raida ir tendencijos
290
Szczypa Piotr
Cost accounting of product lifecycle as a tool of strategic management in the environment protection field
295
Valkauskas Romualdas
Matematika, Statistika ir nacionalinė sąskaityba: sąsajos, skirtumai
299
Žilinskas Vytautas Jonas, Ligeikienė Raminta, Petravičienė Loreta
Turizmo strategijos formavimo modelis Lietuvoje
305
Žilinskas Vytautas Jonas, Maksimenko Margarita
Organizacinės kultūros įtaka įmonės verslo plėtrai
312