Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimas

Bakalauro ir ir magistro baigiamųjų darbų gynimo datos ir komisijos

Anglų filologijos studijų programa (siųsti) informacija ruošiama

Lietuvių kalbotyros studijų programa (siųstiinformacija ruošiama

Istorijos ir politikos studijų programa (siųstiinformacija ruošiama

Anglų filologijos bakalauro studijų baigiamieji darbai

Prašymų formos: 

 • Prašymas dėl bakalauro baigiamojo darbo rašymo (siųsti)
 • Prašymas dėl bakalauro baigiamojo darbo temos koregavimo (siųsti)
 • Prašymas dėl bakalauro baigiamojo darbo vadovo keitimo (siųsti)

 SVARBU! Rengdami bakalauro baigiamąjį darbą, vadovaukitės nauju pirmos pakopos (bakalauro) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentu (siųsti). 

Metodinės rekomendacijos anglų filologijos baigiamųjų darbų rengimui (siųsti) informacija ruošiama


 Užsienio kalbų praktikos aprašymas (siųsti) informacija ruošiama


 * 2017 m. balandžio 26 d. (Rektoriaus įsakymu Nr. V-160) nutarta, kad visiems baigiamiesiems darbams yra privaloma sutapties patikra.

SVARBU! Likus ne mažiau kaip 5-7 darbo dienoms iki bakalauro darbo viešo gynimo datos, studentai turi įkelti savo baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą. 

Instrukcija apie sutapties tikrinimą: https://www.elaba.lt/elaba-portal/pagalba 

Kalbos taisyklingumo vertinimo aprašas (siųsti

Bakalauro baigiamųjų darbų dokumentai: 

 • Baigiamojo darbo tituliniai lapai (siųsti
 • BBD vadovo atsiliepimo forma (siųsti)
 • BBD recenzento atsiliepimo forma (siųsti)

Istorijos ir politikos magistrantūros studijų baigiamieji darbai

Prašymų formos:

 • Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo rašymo (siųsti
 • Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo temos koregavimo (siųsti)  
 • Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo vadovo keitimo (siųsti)

SVARBU! Rengdami magistro baigiamąjį darbą, vadovaukitės nauju antros pakopos (magistro) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentu  bei metodinėmis rekomendacijomis (siųsti


* 2017 m. balandžio 26 d. (Rektoriaus įsakymu Nr. V-160) nutarta, kad visiems baigiamiesiems darbams yra privaloma sutapties patikra.

SVARBU! Likus ne mažiau kaip 5-7 darbo dienoms iki magistro darbo viešo gynimo datos, studentai turi įkelti savo baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą. 

Instrukcija apie sutapties tikrinimą: https://www.elaba.lt/elaba-portal/pagalba

Kalbos taisyklingumo vertinimas (siųsti)

Magistro baigiamųjų darbų dokumentai:

 • Magistro baigiamojo darbo tituliniai lapai (siųsti)
 • MBD vadovo atsiliepimo forma (siųsti)
 • MBD recenzento atsiliepimo forma (siųsti)

Lietuvių filologijos magistrantūros studijų baigiamieji darbai

Prašymų formos:

 • Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo rašymo (siųsti
 • Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo temos koregavimo (siųsti)  
 • Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo vadovo keitimo (siųsti)  

SVARBU! Rengdami magistro baigiamąjį darbą, vadovaukitės nauju antros pakopos (magistro) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentu  bei metodinėmis rekomendacijomis:

 • Informacija rašantiems baigiamuosius darbus (siųsti)
 • LKLKK atmintinė (siųsti)
 • Mokslinio darbo pradmenys (siųsti)

* 2017 m. balandžio 26 d. (Rektoriaus įsakymu Nr. V-160) nutarta, kad visiems baigiamiesiems darbams yra privaloma sutapties patikra.

SVARBU! Likus ne mažiau kaip 5-7 darbo dienoms iki magistro darbo viešo gynimo datos, studentai turi įkelti savo baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą. 

Instrukcija apie sutapties tikrinimą: https://www.elaba.lt/elaba-portal/pagalba

Kalbos taisyklingumo vertinimas (siųsti)