Nr. 16 / 2014, Tarpdisciplininiai juoko kultūros tyrimai

TURINYS / CONTENTS

 

Modestas Grigaliūnas
Pratarmė
5
   
STRAIPSNIAI  
   
Gintautas Mažeikis
Triksteris: besijuokiantis, ekstatiškas kūrybinis griovėjas. Analitinės antropologijos žvilgsnis
7
   
Skirmantė Biržietienė
Saturnalijų atspindžiai Marcialio epigramose
34
   
Moreno Bonda
Mocking the Maths. A Preliminary Study on Three Centuries of Parodies of the Mathematical Language
43
   
Jūratė Pajėdienė
Juoko raiškos semantika lietuviškuose XVI–XVII a. pamoksluose
61
   
Vidas Dusevičius
Keli svarstymai apie juoko (ne)tinkamumą P. Florenskio kūryboje
78
   
Kęstutis Šerpetis
Politinis humoras: rekursinė memetikos potenciacija
91
   
Dovilė Vengalienė
On some social functions of irony in politicized internet discourse
105
   
Giedrė Čepaitienė
Kaip lietuviai juokauja dėkodami
120
   
Inga Balčiūnienė ir Inesė Ratnikaitė
Humoro raiška ir sociokultūrinės funkcijos anekdotuose apie  studentus
131
   
Edvinas Visockis
Many meanings of jokes: A study of black humor
153
   
Salomėja Bandoriūtė
Juokas pro ašaras: humoras ir agresija
163
   
Ksenija Murašova
Juokas Fiodoro Dostojevskio kūryboje
178
   
Karel Pajus and Justina Klingaite
Differences and Similarities Between Ancient Comedy and Contemporary Stand-up Comedy
192
   
Jurgis Dieliautas
Rimties parodija R. Dailidės fotografijose
206
   
   
RECENZIJOS  
   
Kęstutis Šerpetis
Apie juoką – lietuviškai
220
   
Jurgis Dieliautas
G. Mažeikio „Įsikitinimai“: kitoks kitoniškumas
226