Nr. 19, 2016, Alternatyvių vertybių, tapatumo ir kūrybiškumo tyrimai kintančiuose kontekstuose

 

TURINYS

Reda Šatūnienė
PRATARMĖ
4
   
TAPATUMAI ERDVĖJE IR LAIKE 7
   
Lina Garšvė
Tautinio identiteto pliuralizmas: tarp etnolingvistinės tautos ir pasaulio lietuvybės
8
   
Remigijus Venckus
Mados ekskursas: Waltas Disney'us, Hello Kitty, Lady Gaga, Justinas Bieberis ir „Apšvietos dialektika"
25
   
Kristina Stankevičiūtė
Don Juan as a Psychosocial Type: a Historical Overview
42
   
ALTERNATYVIOS VERTYBĖS IR GYVENIMO BŪDAI 59
   
Edvinas Visockis
Roles of Music in Contemporary Society: the Effects of the Culture Industry
60
   

Solveiga Žibaitė
Good Pain, Bad Pain: How Shanghai Students Make Sense of Computer-Related Health Problems

80
   
Reda Šatūnienė
„Paribio" patyrimai: pakeistų sąmonės būsenų reikšmė alternatyviuose gyvenimo modeliuose
99
   
ESTETIKOS IR KŪRYBIŠKUMO IŠRAIŠKŲ TYRIMAI 113
   
Jurgis Dieliautas
Naujumo trivialumas mados kontekste
114
   
Kęstutis Šerpetis
Estezės projekcija į politikos pašaukimą
132
   
Vitalija Truskauskaitė
Kūrybos strategijos šiuolaikiniame Lietuvos teatre: atvejo tyrimas
152
   
RECENZIJA 163
Jurgis Dieliautas
Anapus reginio: fotoregos dviprasmybėsJurgis Dieliautas. Anapus reginio: fotoregos dviprasmybės
164