7-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija REGIONAS: ISTORIJA, KULTŪRA, KALBA
2018 m. kovo 22–23 d., Šiauliai

 

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkė – doc. dr. Regina Kvašytė (Šiaulių universitetas, Lietuva)

 

Nariai:

dr. Juris Ciganovas (Latvijos karo muziejus, Latvija)

prof. dr. Ėvaldas Daugulis (Daugpilio universitetas, Latvija)

prof. dr. Mihaela Koletnik (Mariboro universitetas, Slovėnija)

prof. dr. Henrichas Somas (Daugpilio universitetas, Latvija)

dr. Ana Stafecka (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija)

doc. dr. Simonas Strelcovas (Šiaulių universitetas, Lietuva)

prof. dr. Rytis Urniežius (Šiaulių universitetas, Lietuva)

Ieva Kavaliauskaitė (Šiaulių universitetas, Lietuva)