Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimas

Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimo datos ir komisijos: (siųsti) 
informacija ruošiama

Inžinerijos bakalauro studijų baigiamieji darbai

Prašymų formos:

1. Prašymas dėl bakalauro baigiamojo darbo rašymo (siųsti

2. Prašymas dėl bakalauro baigiamojo darbo temos koregavimo (siųsti)

3. Prašymas dėl bakalauro baigiamojo darbo vadovo keitimo (siųsti

4. Prašymas dėl kursinio darbo temos rašymo (siųsti

SVARBU! Rengdami bakalauro baigiamąjį darbą, vadovaukitės nauju pirmos pakopos (Bakalauro) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentu (siųsti

Metodinės rekomendacijos informatikos mokslų studijų baigiamųjų darbų rengimui (siųsti


*2017 m. balandžio 26 d. (Rektoriaus įsakymu Nr. V-160) nutarta, kad visiems baigiamiesiems darbams yra privaloma sutapties patikra.

SVARBU! Likus ne mažiau kaip 5-7 darbo dienoms iki bakalauro darbo viešo gynimo datos, studentai turi įkelti savo baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą.

Instrukcija apie sutapties tikrinimą: https://www.elaba.lt/elaba-portal/pagalba

Kalbos taisyklingumo vertinimo aprašas (siųsti)

Bakalauro baigiamųjų darbų dokumentai:

1. Baigiamojo darbo tituliniai lapai:

  • Mechanikos inžinerijos ir robotikos (siųsti)
  • Elektronikos inžinerijos (siųsti)
  • Statybos inžinerijos (siųsti)

2. BBD vadovo atsiliepimo forma (siųsti)

3. BBD recenzento atsiliepimo forma (siųsti)

Inžinerijos magistrantūros studijų baigiamieji darbai

Prašymų formos:

1. Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo rašymo (siųsti

2. Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo temos koregavimo (siųsti)

3. Prašymas dėl magistro baigiamojo darbo vadovo keitimo (siųsti

SVARBU! Rengdami magistro baigiamąjį darbą, vadovaukitės nauju antros pakopos (Magistro) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentu (siųsti


*2017 m. balandžio 26 d. (Rektoriaus įsakymu Nr. V-160) nutarta, kad visiems baigiamiesiems darbams yra privaloma sutapties patikra.

SVARBU! Likus ne mažiau kaip 5-7 darbo dienoms iki magistro darbo viešo gynimo datos, studentai turi įkelti savo baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą.

Instrukcija apie sutapties tikrinimą: https://www.elaba.lt/elaba-portal/pagalba

Kalbos taisyklingumo vertinimas (siųsti)

Magistro baigiamųjų darbų dokumentai: 

1. Magistro baigiamojo darbo tituliniai lapai (siųsti

2. MBD vadovo atsiliepimo forma (siųsti)

3. MBD recenzento atsiliepimo forma (siųsti)