2017, Nr. 47 (2)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Diana Ambraziūnaitė
Lietuvos daržininkystės sektoriaus atskleistasis santykinis pranašumas pasaulinėje rinkoje
Indicative Relevant Publicity of Lithuanian Agricultural Sector in the Global Market 

8
14
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES  
   

Iveta Dinžíková
Specific Phrasemes with Ethnonyms and their Study by Corpus Analysis
Specific Phrasemes with Ethnonyms and their Study by Corpus Analysis


18
25
   
Mychailas Salamacha
Šv. Bazilijaus Didžiojo Ordinas XVIII a. pabaigoje–1830 metais
The Order of Saint Basil the Great at the End of the XVIII Century to the Year 1830

27
33
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES
 
   
Rūta Ivanec-Goranina, Pranas Zazerskis
Peroksidaze katalizuojamos bisfenolio a oksidacijos reakcijos, dalyvaujant fenoksazinodariniui,
tyrimas
Study of Peroxidase Catalysed Oxidation of Bisphenol A in Presence of Phenoxasine Derivative   

36

40
   
Robertas Jankauskas, Dmitrij Šešok
Duomenų migravimo iš OLTP į OLAP duomenų bazę greitaveikos tyrimas
Research of Data Migration from OLTP to OLAP Database Loading Speed
 
42
49
   
Mantas Urbonas, Loreta Kelpšienė
Eternit fibrocementinės plokštės antigrafitinės dangos tyrimo rezultatų analizė
Analysis of Eternit Fiber Cement Slabs Anti-Graffiti Coating Testing Results

50
54
   
FIZINIAI MOKSLAI / PHYSICAL SCIENCES  
   
Natalija Pozniak, Leonidas Sakalauskas
Fractional Euclidean Distance Matrices Extrapolator for Scattered Data
Atstumų matricų su trupmeniniais laipsnių rodikliais taikymas duomenų ekstrapoliavimui

56
61
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai" 63