2018, Nr. 48 (1)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Vaida Padgurskytė
Paauglių delinkventinio elgesio apraiškos mokykloje
The Expression of Adolescents’ Delinquent Behaviour at School

  8
14
   

Justinas Statkus
„Lean“ gamybos vadybos koncepcija ir vertės kūrimo sistema
The Concept of “Lean” Production Management and Value Creation System


15
22
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES
 
   

Artūras Mackūnas, Saulius Valentinavičius
Lietaus sankaupos apkrovos įvertinimo algoritmas
Algorithm of Rainwater Accumulation Load Estimation


24
28
   
Simona Ramanauskaitė, Kiril Griazev
Similarity Estimation for HTML Code Blocks
HTML kodo blokų panašumo vertinimas

30
35
   

Krista Sabaitytė, Arminas Stanionis
Žemės sklypų kadastro duomenų bylų klaidų tyrimas Lietuvoje
Error Analysis of Land Plot Cadastral Cases in The Republic of Lithuania


37
42
   

Vytaras Valatkevičius, Dmitrij Šešok
Rankinio ir automatinio testavimo tyrimas
Research of Manual and Automated Tested


43
47
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"  
48