Aktualūs studijų dokumentai edukologinių programų studentams

Baigiamųjų darbų rengimo ir vertinimo dokumentai

Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo reglamentas (siųsti)                                                                    PSBD rengimo, gynimo ir vertinimo rglamentas (siųsti)

 

Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai reikalavimai

Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai (siųsti)

 

Baigiamųjų darbų pristatymo ir gynimo tvarka

Studijų programa Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (PSBD) (PPIK–16) (siųsti)

 

Baigiamojo darbo pateikimas

Baigiamojo darbo titulinio lapo pavyzdys (siųsti)                                                                                                  Parengto baigiamojo darbo savarankiškumo patvirtinimas (siųsti)