Paskaitų tvarkaraščiai

Tvarkaraščiai

Bendra informacija

1. Baigiamųjų darbų (bakalauro ir magistro) pristatymo ir vertinimo kriterijai.
 
2.  Baigiamųjų darbų priedai
1 priedas_Prasymas del BD rengimo
6 priedas_BBD recenzija
7 priedas_BMD recenzija
 
3. Pedagogikos studijų baigiamojo darbo reglamentas: PSBD reglamentas.
4. Pedagogikos studijų baigiamojo darbo recenzija
5. Vadovo atsiliepimas apie pedagogikos studijų baigiamąjį darbą
6. Bioetikos dokumentų pavyzdžiai.
7.Baigiamųjų darbų pristatymo ir gynimo tvarka 2019–2020 (siųsti)