Tarties tikrinimas stojantiems į Specialiąją pedagogiką ir logopediją

Tarties tikrinimas privalomas asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos ugdymo mokslų krypties studijų programą Specialioji pedagogika ir logopedija, kurią baigus suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir teisė dirbti logopedu.

Tarties tikrinimą sudaro trys dalys:

- kalbėjimo ypatumų vertinimas: kalbėjimo tempo, sklandumo, suprantamumo tikrinimas; kiti kalbėjimo ypatumai. Deklamavimo arba skaitymo užduotis: stojantysis, rengdamasis tarties vertinimui, turėtų būti pasirengęs padeklamuoti  arba perskaityti eilėraštį arba nurodytą tekstą.

- garsų tarimo ypatumų vertinimas: izoliuotų garsų tarimo ir jų tarimo žodžiuose taisyklingumo bei daugiaskiemenių žodžių tarimo tikrinimas.

- artikuliacinio aparato būklės ir funkcijų vertinimas: dantys, sąkandžio ir liežuvio padėties taisyklingumas, artikuliacinio aparato simetriškumas, kalbėjimo padargų paslankumas.

Su tarties tikrinimo ir vertinimo tvarka susipažinti galima čia.

Tarties tikrinimas vyks šiomis dienomis:

  • 2019 m. birželio 27 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.;
  • 2019 m. birželio 28 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.;
  • 2019 m. birželio 29 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.;
  • 2019 m. liepos 16 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.;
  • 2019 m. rugpjūčio 14 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.

Stojantiesiems į dalines specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijas, tartis bus tikrinama aukščiau minėtomis dienomis, o taip pat ir šiomis datomis:

  • 2019 m. rugpjūčio 26 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.
  • 2019 m. rugpjūčio 27 d., 9.00 val. – 14.00 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.