agnė savenkovienė    
AGNĖ SAVENKOVIENĖ
 
SHSC direktorė/kineziterapeutė (Sveikatos specialisto spaudo Nr. KT003084)
Šiaulių universiteto lektorė, doktorantė      
 
Tel. 8-41-595733
 
Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis:
     
 • Specialiojo pedagogo ir kūno kultūros (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) profesinė kvalifikacija.
 • Kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto kvalifikacija.
 • Taikomosios kūno kultūros (specializacija – taikomosios kūno kultūros vadyba) profesinė kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
 • Socialinių mokslų srities doktorantė.
Pareigos, darbo pobūdis:
 • Nuo 2005 m. kineziterapeutė, masažuotoja.
 • Nuo 2009 m. Šiaulių valstybinės kolegijos, Klaipėdos universiteto ir Šiaulių universiteto lektorė.
 • Nuo 2017 m. Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro direktorė.
 • Nuo 2018 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1090 „Dėl konsultantų netradicinės medicinos plėtros klausimais ir jų veiklos nuostatų patvirtinimo“ konsultantė netradicinės medicinos plėtros klausimais.
 • Nuo 2018 m. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Sveikatos ir sporto nuolatinės darbo grupės narė.
 • Nuo 2009 m. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų lektorė.
 • Nuo 2019 m. Neįgaliųjų jojimo asociacijos pirmininkė.
Vesti seminarai:
 • Šiaulių apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų/mokyklų bendruomenės nariams „Jogos, kineziterapijos, meno poveikis ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams“.
 • Neformalūs kursai „Klasikinio masažo pagrindai“.
 • Seminarai Šiaulių kaulų, raumenų ir sąnarių ligomis sergančiųjų draugijoje „Artis“ „Nugaros skausmas ir kineziterapija“, „Fizinis aktyvumas ir sveikata“, „Sveika gyvensena“.
 • Tarptautinis seminaras „In - service training program for physical education teachers and physiotherapists in Latvia“ „Application of Stability Training Program to Prevent Spine Problems for School Age Students“ (Education center „A Sport“ Latvia, Riga).
 • Seminaras “Hipoterapija raidos sutrikimų turinčių vaikų reabilitacijos procese”.
 • Seminarai darbuotojams „Teisingų judesių ir kūno padėties savikontrolė bei fizinių rizikos veiksnių valdymas dirbant sėdimą/fizinį darbą“.
 • Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programos mokymai Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenei. Vestas seminaras temomis: „Sveikatos problemos, įvairovė ir priežastys, dėl kurių mokiniams nustatomi dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai“ ir „Sveikatos problemų, judesio ir padėties, elgesio ir emocijų sutrikimų įtaka vaiko asmenybės raidai“.
 • Skaitytos paskaitos pagal LLP Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą „Application of Stability Training Program to Prevent Spine Problems for School Age Students“ Palacky universitete (Čekija) ir Istanbul Aydin universitete (Turkija).
Dalyvavimas mokslininkų grupių projektuose ir tyrimuose:
 • Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijai - kineziterapijos kursų vedimas neįgaliųjų bendruomenės nariams.
 • Užsakomasis tyrimas „Funkcijos ir gyvenimo kokybės vertinimas, taikant reabilitaciją asmenims, sergantiems artritu“ – mokslinio tyrimo grupės narys.
 • Užsakomasis tyrimas „Judėjimo funkcijų ir gyvenimo kokybės pokyčių vertinimas taikant kineziterapiją asmenims, sergantiems artritu“ – mokslinio tyrimo grupės narys.
 • Šiaulių artrito draugijos „Artis“ ir Šiaulių valstybinės kolegijos užsakomasis tyrimas „Praktiniai taikomieji užsiėmimai neįgaliesiems“ – mokslinio tyrimo grupės narys.
 • Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projektas “Neįgaliųjų profesinė reabilitacija” - mokslininkų grupės narys.
 • Tarptautinis projektas Erasmus+Sport “Žmonių, atsibudusių po komos, įgalinimas sportinėmis veiklomis” – mokslininkų grupės narys.
 • Bendruomenės sveikatinimo programos sveikatinimo projektas “Vaikų ir paauglių sveikatingumo akademija” – mokslininkų grupės narys.
 • Projektas „Paauglių sveikos gyvensenos aspektai“ – mokslininkų grupės narys.
 • Projektas „Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensomotor disorders“ (LLI-352) (INTERPROF) - gyvūnų terapijos (hipoterapija), kineziterapijos ir ergoterapijos grupių ekspertė-lektorė.
 • Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“ - tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose fizinių rodiklių vertinimas ir stebėsena.
 • Projektas „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ – savanorių mokymų programos rengimas ir savanorių mokymai tema „Kineziterapija”.
 
Mokomoji knyga/mokslo studija:
 • Savenkovienė, A. (2012). Ergonomika grožio terapijoje. Mokomoji knyga. Šiaulių valstybinė kolegija, ISBN 978-609-415-056-2.
 • Radzevičienė, L., Vaitkevičius, J. V., Mockevičienė, D., Aleknavičiūtė-Ablonskė, V., Dobrovolskytė, I., Miliūnienė, L., Navickienė, V., Savenkovienė, A. (2016). Paauglių fizinis aktyvumas ir sveikata: mokslo studija. Šiaulių universitetas. Kaunas : Vitae Litera, ISBN 9786094542251.
18-a pranešimų Tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje ir 16-a mokslinių šaltinių publikacijų:
 • „Regos sutrikimo poveikis suaugusiųjų atskirų raumenų grupių izometrinei jėgos pusiausvyrai“.
 • „Isometric Balance Of Forces Of Separate Muscle Groups Of Persons With Visual Impairments Depending On Physical Activity”.
 • “Paauglių laikysenos ir liemens raumenų izometrinės jėgų pusiausvyros vertinimas”. 
 • “Effects of therapeutic horseback riding on human body”.
 • “Еvaluation of the speed of psychomotor reactions and dynamic carrying of vocational school students with ERGOS II Work Simulator“.
 • „Evaluation of Functional Capacity of Vocational School Students of Decorator’s speciality“. 
 • „The effect of the hippotherapy on trunk muscles emg, grasping force and functional mobility changes for person after coma”.
 • „The trunk muscles electromyograpy changes after hippotherapy for persons after coma“.
 • "Ergonominių rizikos veiksnių valdymo savikontrolės programa".
 • „Paauglių fizinės sveikatos raštingumas“.
 • „Hipoterapijos poveikis įvairaus amžiaus žmogaus organizmui“.
 • „Moksleivių fizinis aktyvumas ir sveikatos raštingumas“.
 • „The effect of hippotherapy on trunk muscles electromyography for person after coma: case study“.
 • „Biosocialinių įgūdžių ugdymas ir integracija į kūno kultūros pamokas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų vaikams, turintiems sunkią ir vidutinę negalią: geroji patirtis“.