jurgita    
JURGITA RUTKIENĖ
 
SHSC vyr. specialistė
hipoterapeutė
kineziterapeutė (Sveikatos specialisto spaudo Nr. KT000342)
 
Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro ankstyvosios reabilitacijos centro kineziterapeutė
 
Mob. tel. +37068230745
     
 
Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis:
-          Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Edukologijos bakalauras.
-          Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija. Reabilitacijos profesinis bakalauras.
-          Kineziterapeuto kvalifikacija. Jungtinis kineziterapijos bakalauras (2013).
-          Taikomosios kūno kultūros (specializacija – sveikatos edukologija) studijų programa. Edukologijos magistras.
                                                              
Pareigos, darbo pobūdis:
-          1997-2006 m. Kurtuvėnų regioninio parko jojimo paslaugų centro administratorė.
-          2007-2012 m. Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centro būrelio mokytoja.
-          Nuo 2007 m. Neįgaliųjų jojimo asociacijos narė.
-          2010-2015 m. Šiaulių Respublikinės ligoninės reabilitacijos skyriaus kineziterapeutė.
-          2012-2014 m. Manualinės terapijos klinikos kineziterapeutė.
-          Nuo 2015 m. Dainų PSPC ART kineziterapeutė.
-          Nuo 2016 m. Šiaulių universiteto Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro vyresnioji specialistė (hipoterapija).
-          Nuo 2018 m. Projekto "Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neurosensorimotor disorders” (INTERPROF) gyvūnų terapijos (hipoterapija) grupės ekspertė-lektorė.
 
Pagrindiniai moksliniai darbai:
-          „Jojimo terapijos poveikis autizmu sergančio vaiko psichomotorinės raidos kaitai“.
-          „Terapinio jojimo poveikis žmogaus organizmui“.
-          „Žemaitukai. Praeitis, dabartis, ateitis“ (2015). Monografija.
Kita veikla:
-          Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. Skaitytas pranešimas „Hipoterapijos poveikis įvairaus amžiaus žmogaus organizmui“.
-          Dalyvavimas konferencijoje „Terapijos, asistuojant gyvūnui, dabartinė situacija ir teisinio reglamentavimo poreikis“. Skaitytas pranešimas „Hipoterapijos poveikis žmogaus organizmui“.
-          Dalyvavimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Įdomioji reabilitacija“. Skaitytas pranešimas „Terapinis jojimas ir jo taikymo galimybės“.
-          Dalyvavimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gyvūnų terapija: Dabartis ir ateities įžvalgos“. Pravestas praktinis-parodomasis užsiėmimas „Praktinės rekomendacijos hipoterapijoje“. Skaitytas pranešimas „Terapinio jojimo indikacijos ir kontraindikacijos“.
-          Dalyvavimas tarptautinėje gyvūnų terapijos konferencijoje “Nematomos gamtos galios”. Skaitytas pranešimas “Terapinio jojimo poveikis žmogaus organizmui”.
-          Dalyvavimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Moksliniais tyrimais grįsti alternatyvūs terapiniai metodai“. Skaitytas pranešimas „Terapinis jojimas. Moksliniais tyrimais grįsta praktika“.
-          Vestas seminaras „Hipoterapija raidos sutrikimų turinčių vaikų reabilitacijos procese“.
-          Dalyvavimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatingumo metai: iššūkiai ir perspektyvos“. Skaitytas pranešimas „Hipoterapijos taikymas vaikų sveikatos ugdyme ir reabilitacijoje“.
-          Dalyvavimas teoriniame praktiniame seminare „Hipoterapijos pagrindai“ su pranešimu „Terapinio jojimo poveikis žmogaus organizmui“ ir „Holistinis požiūris į terapiją su žirgais reabilitacijoje“.
-          Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje skaitytas pranešimas „Jojimo terapijos rūšys ir indikacijos“.
-          Dalyvavimas Latvijoje organizuotame seminare „For participation in training workshop about horse selection and hipotheraphy with the presentation“ su pranešimu „The types and practical possibilities of therapeutic riding„.
-          Teorinio praktinio seminaro „Hipoterapija“ vedimas.
Dalyvavimas Klaipėdos universiteto Reabilitacijos studentų mokslinės draugijos „Vasaros stovyklos 2012“ teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose.