Lietuvių kalbotyra

Humanitarinių mokslų  magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems filologijos krypties studijų programas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Lietuvių kalbotyros magistrantūra rengia aukštos kvalifikacijos antrosios studijų pakopos universitetinio išsilavinimo absolventus, turinčius kompetencijų su lituanistika susijusiam aukštos kvalifikacijos reikalaujančiam darbui arba trečiosios pakopos studijoms.
  • Studijų programos absolventai įgyja fundamentinių, taikomųjų lingvistinių ir platesnių filologinių žinių ir gebėjimų: susipažįsta su šiuolaikinėmis lingvistikos teorijomis ir kryptimis, geba jas interpretuoti ir taikyti; geba kompetentingai analizuoti įvairius lingvistinius reiškinius, faktus ir rezultatus; geba kvalifikuotai dirbti mokslinį tiriamąjį ar kitą aukštos kvalifikacijos reikalaujantį su kalbotyra ir kalbos vartosena susijusį darbą, išmaniai jungdami tarpdalykines žinias.
  • Absolventai orientuoti į Šiaulių regiono savivaldybių strateginius veiklos planus, kuriuose pabrėžiama būtinybė turėti jaunų aukštos kvalifikacijos specialistų leidyklose, savivaldybėse, laikraščių redakcijose, radijuje ir televizijoje, muziejuose, kultūros centruose, gimnazijose ir kt.

Programos dėstytojai: prof. dr. Bronius Maskuliūnas, prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, doc. dr. Rūta Kazlauskaitė, doc. dr. Regina Kvašytė, doc. dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, doc. dr. Jolanta Vaskelienė.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys filologijos krypties bakalauro diplomo privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Dabartinė lietuvių kalba I, Dabartinė lietuvių kalba II, Dabartinė lietuvių kalba III, Dabartinė lietuvių kalba IV.