Renginio data: birželio 27 d.

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Renginio data: birželio 27 d. Renginio laikas – 8.30 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 309, 311, 312, 314 k. (P. Višinskio  g. 25, Šiauliai) Motyvacijos vertinimo į ugdymo mokslų studijų programas tvarkaraštis Abiturientai, besirengiantys stoti į bet kurias ugdymo mokslų studijų programas bet kuriame Lietuvos universitete, privalo laikyti motyvacijos vertinimo egzaminą. Tokie egzaminai Šiaulių universitete, Vilniaus universitete bei Vytauto Didžiojo universitete vyks nuo birželio 26 d. iki birželio 29 d.  Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje): liepos 17 d. Papildoma sesija papildomo priėmimo metu: rugojūčio 16 d. Detalus motyvacijos vertinimo egzaminų tvarkaraštis minėtuose universitetuose - čia.

Renginio data: birželio 27 d.

Metodologinis seminaras Renginio data: birželio 27 d. Renginio laikas – 17.00 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 416 k. (P. Višinskio g. 25, Šiauliai)

Renginio data: birželio 27 d.

Privalomas tarties tikrinimo egzaminas stojantiesiems į specialiąją pedagogiką Renginio data: birželio 27 d. Renginio laikas – 10.30–15.00 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 502 k. (P. Višinskio g. 25, Šiauliai) Dėmesio! Stojantieji į sutrumpintą bakalauro Specialiosios pedagogikos (specializacija Logopedija) studijų programą Šiaulių universitete turi išsilaikyti privalomą Tarties tikrinimo egzaminą, kuris vyks:  - birželio 26-29 d. nuo 10.30 iki 15.00 val. - rugpjūčio 29-30 d. nuo 9.00 iki 13.00 val. Iš aukščiau nurodytų datų galima pasirinkti sau tinkamesnę dieną. Egzamino vieta: P. Višinskio g. 25, Šiauliai, 502 kab. Daugiau informacijos apie studijų programą Specialioji pedagogika ir logopedija - čia.

Renginio data: birželio 26 d.

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Renginio data: birželio 26 d. Renginio laikas – 11.30 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 309, 311, 312, 314 k. (P. Višinskio  g. 25, Šiauliai) Motyvacijos vertinimo į ugdymo mokslų studijų programas tvarkaraštis Abiturientai, besirengiantys stoti į bet kurias ugdymo mokslų studijų programas bet kuriame Lietuvos universitete, privalo laikyti motyvacijos vertinimo egzaminą. Tokie egzaminai Šiaulių universitete, Vilniaus universitete bei Vytauto Didžiojo universitete vyks nuo birželio 26 d. iki birželio 29 d.  Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje): liepos 17 d. Papildoma sesija papildomo priėmimo metu: rugojūčio 16 d. Detalus motyvacijos vertinimo egzaminų tvarkaraštis minėtuose universitetuose - čia.

Renginio data: birželio 26 d.

Privalomas tarties tikrinimo egzaminas stojantiesiems į specialiąją pedagogiką Renginio data: birželio 26 d. Renginio laikas – 10.30–15.00 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto I rūmai, 502 k. (P. Višinskio g. 25, Šiauliai) Dėmesio! Stojantieji į sutrumpintą bakalauro Specialiosios pedagogikos (specializacija Logopedija) studijų programą Šiaulių universitete turi išsilaikyti privalomą Tarties tikrinimo egzaminą, kuris vyks:  - birželio 26-29 d. nuo 10.30 iki 15.00 val. - rugpjūčio 29-30 d. nuo 9.00 iki 13.00 val. Iš aukščiau nurodytų datų galima pasirinkti sau tinkamesnę dieną. Egzamino vieta: P. Višinskio g. 25, Šiauliai, 502 kab. Daugiau informacijos apie studijų programą Specialioji pedagogika ir logopedija - čia.

Renginio data: birželio 26 d.

Šiaulių universiteto diplomų įteikimo šventė Šiaulių arenoje 2018 Renginio data: birželio 26 d. Renginio laikas – 13.00 val. Renginio vieta: Šiaulių arena (Jablonskio g. 16, Šiauliai)

Renginio data: birželio 14 d.

Atviras Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdybos posėdis Renginio data: birželio 14 d. Renginio laikas – 17.30 val. Renginio vieta: Šiaulių universiteto II bendrabutis (P. Višinskio  g. 15A, Šiauliai)