Kvalifikacijos tobulinimo seminaras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams UGDYMO APLINKOS, SKATINANČIOS UGDYTINIŲ MOTYVACIJĄ, KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS UGDYMO PROCESE

PEDAGOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams IŠŠŪKIS PEDAGOGUI - SPORTUOJA MAŽIAUSIEJI

Kviečiame pradinio ugdymo, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogus dalyvauti seminare

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams UGDYMAS LĖLIŲ TEATRU